Czym się różni pełna księgowość od KPiR?

Każdy przedsiębiorca, jest zobowiązany rozliczać się z urzędem skarbowym. W tym celu musi wybrać jedną z dostępnych form prowadzenia księgowości – pełną lub uproszczoną. To, który z rodzajów zastosuje, jest zależne m.in. od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz wysokości uzyskiwanych przez nie dochodów. Czym różni się pełna księgowość od KPiR? Wyjaśniamy.

KPiR czyli księgowość uproszczona

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów to jeden ze sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym, w ramach tzw. księgowości uproszczonej. Opiera się on przede wszystkim na zestawieniu przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa, i zgodnie z tymi informacjami, wyliczeniu podstawy opodatkowania, podatku należnego oraz zaliczek na podatek. Księgowość KPiR, daje również możliwość podsumowania działalności firmy w danym roku obrotowym, zarówno pod kątem uzyskiwanych dochodów, jak i poniesionych strat. W Księdze Przychodów i Rozchodów, księguje się takie operacje gospodarcze, jak:

 •         Przychody (sprzedaż towarów i usług)
 •         Wydatki (związane z prowadzeniem działalności gospodarczej),
 •         Zakup podstawowych materiałów oraz towarów handlowych oraz koszty poboczne związane z ich nabywaniem,
 •         Koszty prac badawczo – rozwojowych.

Księgowość uproszczona jest stosunkowo łatwa w prowadzeniu, stąd też wielu przedsiębiorców decyduje się realizować ją we własnym zakresie. Zdecydowana większość firm, podejmuje jednak współpracę ze specjalistami w tej dziedzinie, do których należy m.in. biuro rachunkowe Solidna Księgowa, z ofertą którego można zapoznać się tu: https://solidnaksiegowa.com/oferta/uproszczona-ksiegowosc/. Dzięki temu, mogą w pełni skupić się na rozwoju swojej firmy, zyskując jednocześnie pewność, że finansami ich przedsiębiorstwa zajmują się prawdziwi fachowcy.

Na prowadzenie uproszczonej księgowości, mogą zdecydować się:

 •         Osoby fizyczne,
 •         Spółki jawne,
 •         Spółki cywilne,
 •         Spółki partnerskie.

Warto jednak podkreślić, że ta forma rozliczania się z urzędem skarbowym, jest możliwa do stosowania wyłącznie w przypadku firm, których przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2 mln euro.

Czym jest pełna księgowość?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli tzw. pełnej księgowości, jest to najbardziej rozbudowana forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Polega ona na skrupulatnym ewidencjonowaniu każdego zdarzenia gospodarczego, które dotyczy danego przedsiębiorstwa. Ten rodzaj rozliczenia, opiera się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, na które składają się:

 •         Księga główna,
 •         Księgi pomocnicze,
 •         Dzienniki,
 •         Zestawienie sald i obrotów kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 •         Wykaz aktywów i pasywów.

Na księgi rachunkowe mają obowiązek przejść firmy, które dotychczas korzystały z modelu uproszczonego księgowości, a ich przychód w poprzednim roku obrotowym przekroczył 2 mln euro. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obligatoryjnie muszą ją prowadzić także spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe). Ze względu na to, że pełna księgowość wymaga dysponowania obszerną wiedzą i umiejętnościami, najlepiej powierzyć jej obowiązki firmie, świadczącej tego typu usługi księgowe, jaką jest profesjonalne biuro księgowe. Oferta takiej współpracy dostępna jest tu: https://solidnaksiegowa.com/oferta/pelna-ksiegowosc/ i zachęcamy do zapoznania się z nią. 

Polecane

Zostaw komentarz

osiem − pięć =