Co to jest certyfikacja BRC i jakie są korzyści z jej uzyskania?

Regulacje dla producentów żywności podlegają istotnym różnicom w zależności od kierunku działań eksportowych. Próby ekspansji na rynki poszczególnych krajów wymagają dostosowania się do funkcjonujących tam reguł i zbudowania konkurencyjnej pozycji. W osiąganiu biznesowych celów pomaga uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. W dzisiejszym artykule opiszemy proces weryfikacji zgodnie ze standardem BRC. Na czym polega jego specyfika? Dla kogo będzie szczególnie przydatny?

Na czym polega standard BRC?

Zapewnienie doskonałych parametrów jakościowych dla dostarczanej żywności wykracza poza sam wymiar deklaratywny. Firmy coraz częściej decydują się na potwierdzenie bezpieczeństwa dla konsumenta za pośrednictwem zewnętrznej certyfikacji. Standard BRC Food stanowi przykład ujednolicenia systemów weryfikacyjnych dla producentów artykułów spożywczych.

Certyfikacja BRC jest najbardziej popularna w Wielkiej Brytanii. Większość producentów i dostawców działających na tym rynku musi wykazać się posiadaniem BRC Food jeszcze przed podpisaniem umów handlowych.

Zakres podmiotowy certyfikacji pozostaje kompatybilny z wymogami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), jednak rozwija je o dodatkowe elementy. Należą do nich m.in. kwestie dbałości o środowisko naturalne, metody gospodarowania odpadami produkcyjnymi, kontrola występowania składników powodujących alergie, produkcja opakowań i optymalizacja procesów produkcyjnych.

Co daje przejście certyfikacji BRC?

Możemy wyróżnić szereg korzyści, jakich doświadczają posiadacze świadectwa BRC Food. Pozytywne przejście złożonych procedur certyfikacyjnych daje pewność, że wybrany producent działa w sposób bezpieczny i legalny. Dla kontrahentów w postaci punktów sprzedaży detalicznej jest to warunek dla nawiązania współpracy i metoda prewencji przed ewentualnymi reklamacjami konsumentów.

Certyfikacja BRC oznacza, że producent wdrożył rozwiązania na rzecz powtarzalności parametrów jakościowych dla każdego egzemplarza jednostkowego. To z kolei skutkuje obniżeniem kosztów audytorskich i wpływa na kreowanie pozytywnego wizerunku marki.

Standaryzacja systemów zarządzania łańcuchami dostaw w formule BRC Food przyczyniła się do uporządkowania wszelkich działań i automatyzacji funkcji kontrolnych. Namacalne dowody jakości są bezcennym orężem w konkurencyjnej walce o klienta. Certyfikat BRC Food pozostaje globalnym standardem jakościowym, jaki otwiera drogę do współpracy z popularnymi dystrybutorami detalicznymi.

Dowiedz się więcej o przebiegu certyfikacji na stronie https://tuv.com/poland/pl/brc-global-standard.html. TÜV Rheinland Polska jest uznaną jednostką certyfikującą i badawczą, która gwarantuje poświadczenia jakościowe dla producentów żywności w Polsce i na świecie.

Polecane

Zostaw komentarz

jeden + czternaście =