Przechowywanie dokumentów kadrowych – informacje

Przechowywanie dokumentów kadrowych to nie tylko obowiązek każdego pracodawcy, ale również istotny element zarządzania zasobami ludzkimi i przestrzegania przepisów prawnych. Zrozumienie reguł dotyczących przechowywania różnych rodzajów dokumentów kadrowych jest niezbędne dla uniknięcia sankcji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania działu HR.

Przepisy dotyczące przechowywania dokumentów kadrowych

Przechowywanie dokumentów kadrowych jest uregulowane przepisami prawnymi, które określają czas, przez jaki należy przechowywać poszczególne kategorie dokumentów:

 • Dokumenty dotyczące świadczeń emerytalnych i rentowych – należy je przechowywać przez 50 lat. Do tej kategorii zaliczają się listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty, które mogą wpływać na wyliczenie tych świadczeń.
 • Akta osobowe, karty personalne i wykazy imienne – są przechowywane również przez 50 lat.
 • Regulaminy pracy i siatki płac – przechowuje się je przez 25 lat.
 • Kopie pism o przyznanych nagrodach – mają okres przechowywania 10 lat.
 • Listy i karty urlopowe – powinny być przechowywane przez 2 lata.

Wyzwania w przechowywaniu dokumentów kadrowych

Pracodawcy stają przed różnymi wyzwaniami związanymi z przechowywaniem dokumentów kadrowych:

 • Różnorodność dokumentów – dokumenty kadrowe obejmują szeroki zakres informacji, od danych osobowych po szczegółowe informacje płacowe.
 • Zmieniające się przepisy – pracodawcy muszą być na bieżąco z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi przechowywania dokumentów.
 • Ochrona danych osobowych – dokumenty kadrowe zawierają wrażliwe informacje, które wymagają odpowiedniej ochrony.
 • Zarządzanie przestrzenią – fizyczne przechowywanie dokumentów może wymagać znacznej przestrzeni, zwłaszcza w przypadku długich okresów przechowywania.
 • Dostępność dokumentacji – zapewnienie łatwego dostępu do dokumentów w razie potrzeby, przy jednoczesnym zachowaniu ich bezpieczeństwa.

Rekomendacje dla pracodawców

Aby efektywnie zarządzać procesem przechowywania dokumentów kadrowych, pracodawcy powinni wziąć pod uwagę następujące rekomendacje:

 • Regularnie aktualizuj i przeglądaj swoje procedury przechowywania dokumentów, aby upewnić się, że są zgodne z aktualnymi przepisami.
 • Rozważ przejście na elektroniczne systemy zarządzania dokumentacją, które mogą ułatwić organizację, dostęp i bezpieczeństwo danych.
 • Zapewnij odpowiednie szkolenia dla pracowników HR w zakresie zarządzania i przechowywania dokumentacji kadrowej.
 • Implementuj skuteczne systemy zabezpieczeń, aby chronić wrażliwe dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Podsumowanie

Przechowywanie akt jest kluczowym zadaniem dla każdego pracodawcy, wymagającym znajomości przepisów prawnych i skutecznych metod zarządzania dokumentacją. Zapewnienie zgodności z prawem i ochrony danych osobowych pracowników jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także elementem budowania zaufania i profesjonalizmu w organizacji. Decydując się na przechowywanie dokumentów we Wrocławiu lub innych miastach, najlepiej jest współpracować z profesjonalistami, czyli m.in. Rhenus Office Systems.

Polecane

Zostaw komentarz

12 − 2 =