Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki na budowie?

W każdą budowę zaangażowany jest szereg osób i instytucji. Inwestor, projektant, kierownik budowy czy nadzór budowlany to tylko niektóre z nich. Jednak ich odpowiedzialność za to, co dzieje się na placu budowy, nie jest taka sama. Kto więc odpowiada za wypadki na budowie? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności konkretnego przypadku. Jak je prawidłowo ocenić pod kątem przepisów obowiązującego prawa?

Jak ustalić odpowiedzialnego za wypadki na budowie?

Pierwszą osobą, która jest brana pod uwagę przy ustalaniu odpowiedzialnego za wypadek, jaki zdarzył się na budowie, jest kierownik budowy. Wynika to z faktu, że kierownik budowy jest odpowiedzialny za BHP w czasie realizacji inwestycji. Jak wskazuje adwokat od prawa budowlanego we Wrocławiu, przepisy wprost stanowią, że to właśnie na kierowniku budowy spoczywają obowiązki w zakresie zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. I to zarówno na etapie planowania prac, jak i samej realizacji budowy. W związku z tym kierownik budowy musi nie tylko zebrać odpowiednią dokumentację, ale przede wszystkim zapewnić faktyczne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa na budowie.

Jednak w okolicznościach konkretnego przypadku, zwłaszcza w przypadku bardziej rozbudowanych inwestycji, odpowiedzialnym za wypadek na budowie może okazać się kierownik robót lub brygadzista. Wszystko zależy od tego, jaki zakres obowiązków został mu powierzony. Jeżeli samodzielnie odpowiada on za jakiś odcinek prac, to ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje na budowie. Nawet jeżeli jego praca jest nadzorowana przez kierownika budowy. Nie można o tym zapominać, prowadząc dochodzenie dotyczące wypadku budowlanego czy próbując odzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za jego skutki.

Zakres odpowiedzialności za wypadek budowlany

Warto pamiętać, że odpowiedzialność za skutki wypadku budowlanego dotyczy w pierwszym rzędzie sfery prawa karnego i cywilnego. Kancelaria adwokacka we Wrocławiu wyjaśnia, że ten, na kim spoczywa obowiązek bezpiecznego zorganizowania prac budowlanych, w razie wypadku, może zostać zobligowany do wypłaty poszkodowanemu odszkodowania i zadośćuczynienia. Świadczenia te muszą rekompensować całość szkód i krzywd wynikających z wypadku. Do wypłaty tych świadczeń może zostać zobowiązany także ubezpieczyciel, u którego osoba odpowiedzialna za wypadek ma wykupioną polisę OC.

Zasada jest prosta: im poważniejszy wypadek, tym wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu. Przy ustalaniu jego wysokości liczy się przede wszystkim doznany uszczerbek na zdrowiu, czas rekonwalescencji, możliwość powrotu do wykonywanej wcześniej pracy. Jeżeli zaś poszkodowany zmarł, to wszystkie roszczenia cywilnoprawne przysługują członkom jego najbliższej rodziny. Niezależnie od tego odpowiedzialny za wypadek budowlany może również zostać skazany w procesie karnym. Wówczas w grę wchodzi kara nawet trzech lat więzienia.

Polecane

Zostaw komentarz

3 × 4 =