Jakie są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Niemczech?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Właściwa ochrona danych osobowych to jeden z podstawowych obowiązków każdego, kto takie dane przetwarza. Bez względu na to, czy jest to podmiot publiczny, czy prywatny. Nie inaczej jest w Niemczech. Jednak należy pamiętać, że w Republice Federalnej na przepisy dotyczące ochrony danych odnoszące się do ochrony danych składają się aż trzy systemy: unijny, federalny oraz związkowy. Jakie więc są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Niemczech?

RODO obowiązuje wszędzie

Pierwszą kwestią, o której należy pamiętać, jak przypomina polski adwokat w Niemczech, jest to, że RODO stanowi unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowym. Tym samym w takim zakresie obowiązuje w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej – a więc zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Rozporządzenie jest takim źródłem prawa unijnego, na które każdy może powoływać się bezpośrednio, bez względu na treść przepisów krajowych. Teoretycznie w ogóle mogłyby one nie zostać wydane. Jednak w przypadku danych osobowych standardem jest, że obok prawa unijnego funkcjonuje także krajowa legislacja.

Ustawodawstwo federalne w Niemczech

W przypadku Niemiec mamy do czynienia z przepisami na poziomie federalnym oraz związkowym. Pierwsze z nich obowiązują w całych Niemczech, drugie natomiast tylko w tych landach, które je wydały. Na całym obszarze Republiki Federalnej Niemiec obowiązuje federalna ustawa o ochronie danych osobowych z 2012 roku, która została dostosowana do przepisów RODO. Na poziomie landów obowiązują analogiczne ustawy związkowe. Oznacza to, że w poszczególnych krajach związkowych trzeba przestrzegać ustawy federalnej oraz przepisów wydanych dla konkretnego landu.

Ochrona praw związanych z danymi

W każdym państwie wchodzącym w skład Unii Europejskiej funkcjonują także odpowiednie instytucje wyspecjalizowane w ochronie danych osobowych. W Niemczech, na poziomie federalnym, działa Pełnomocnik Federalny w zakresie ochrony danych i swobody informacyjnej. Natomiast w landach funkcjonują pełnomocnicy w zakresie ochrony danych, którzy działają na terenie danego kraju związkowego. Oczywiście Pełnomocnik Federalny oraz pełnomocnicy związkowi posiadają swoje urzędy, które obsługują pełnione przez nich zadania.

Posiadacz danych osobowych, którego prawa zostały w Niemczech naruszone, ma możliwość skontaktowania się z odpowiednim urzędem i skierowania do niego wniosku o podjęcie odpowiednich działań w jego interesie. Jednak w niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem może okazać się skierowanie sprawy do sądu przeciwko temu, kto naruszył nasze uprawnienia związane z ochroną danych osobowych. W grę najczęściej wchodzą sprawy o odszkodowanie i usunięcie skutków naruszenia. Zawsze w takich okolicznościach warto skorzystać z pomocy, jaką świadczy kancelaria prawna w Niemczech. Wiedza i doświadczenie pracujących w niej prawników pozwalają na skuteczną ochronę praw posiadacza danych osobowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Polecane

Zostaw komentarz

4 × cztery =