Przechowywanie dokumentów kadrowych – informacje

Przechowywanie dokumentów kadrowych to nie tylko obowiązek każdego pracodawcy, ale również istotny element zarządzania zasobami ludzkimi i przestrzegania przepisów prawnych. Zrozumienie reguł dotyczących przechowywania różnych rodzajów dokumentów kadrowych jest niezbędne dla uniknięcia sankcji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania działu HR. Przepisy dotyczące przechowywania dokumentów kadrowych Przechowywanie dokumentów kadrowych jest uregulowane przepisami prawnymi, które określają czas, przez jaki należy przechowywać poszczególne kategorie dokumentów: Dokumenty dotyczące świadczeń emerytalnych i rentowych – należy je przechowywać przez 50 lat. Do tej kategorii zaliczają się listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty, które mogą wpływać na…

Czytaj